December 17, 2023 14:19

สรุปความแม่นยำในการทำนายสภาวะการณ์ทางด้านสังคม ,การเมือง , เศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี 2565- 2567 ความผันผวนปรวนแปรของธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับทุกสรรพสิ่ง… ....อ่านต่อ